התשלום התקבל בהצלחה

התשלום התקבל בהצלחה

נתראה בקרוב 😛

שלך,

נעמה ראובן – מאפשרת חיים טובים

*במקרה של ביטול ינתן החזר תשלום בהודעה מוקדמת לא יאוחר מ 24 שעות לפני מועד ההרצאה.